Back to overview

Uzbekistan

XinJiang Huangjin Mid-Asia Engineering Technology Co.,

Our company
Our Profile
Our Service

XinJiang Huangjin Mid-Asia Engineering Technology Co.,

No. 20 Heping Road
Urumqi
Xinjiang 830001

Contact Name:
Mr. Xu JiangRen

Phone:
+991-8569099 18609918478

Fax:
+991-8566771

Email:
tulan-mc@263.net

Website:

XinJiang Huangjin Mid-Asia Engineering Technology Co.,

No. 20 Heping Road
Urumqi
Xinjiang 830001

Contact Name:
Mr. Xu JiangRen

Phone:
+991-8569099 18609918478

Fax:
+991-8566771

Email:
tulan-mc@263.net