Back to overview

China

Haitian Fuzhou

Our company

Our Profile
Our Service

Haitian Fuzhou

Contact Name:
Mr. Zheng Yongqi, Mr. Gao Jielin

Phone:
+86 574 86182512, +86 574 86182513

Fax:
+86 574 86177181

Email:

Website:

Haitian Fuzhou

Contact Name:
Mr. Zheng Yongqi, Mr. Gao Jielin

Phone:
+86 574 86182512, +86 574 86182513

Fax:
+86 574 86177181