Back to overview

China

Haitian Chongqing

Our company

Our Profile
Our Service

Haitian Chongqing

141-18-1, Building A of Wuhuan Buiding,
Shiping Bridge, Jiulongpo District,
Chongqing City

Contact Name:
Mr. Gao Jielin

Phone:
+86 574 86182513

Fax:
+86 574 86177181

Email:

Website:

Haitian Chongqing

141-18-1, Building A of Wuhuan Buiding,
Shiping Bridge, Jiulongpo District,
Chongqing City

Contact Name:
Mr. Gao Jielin

Phone:
+86 574 86182513

Fax:
+86 574 86177181