Back to overview

China

Haitian Guangzhou

Our company
Our Profile
Our Service

Haitian Guangzhou

No.12 of Dongsheng Industrial Park
Section of Beilongmei Road, Fanyu Avenue
Fanyu District, Guangzhou City

Contact Name:
Mr. Xu Haihui

Phone:
+86 574 86181702

Fax:
+86 574 86177181

Email:

Website:

Haitian Guangzhou

No.12 of Dongsheng Industrial Park
Section of Beilongmei Road, Fanyu Avenue
Fanyu District, Guangzhou City

Contact Name:
Mr. Xu Haihui

Phone:
+86 574 86181702

Fax:
+86 574 86177181